POSTFIX: Jak nastavit odesílání emailů z IPv4 adresy

Jak nastavit POSTFIX, aby obsluhoval odesílání emailů výhradně z IPv4 adresy a nikoli z IPv6?

Osobně se mi stalo, že virtuální server někdy (zatím netuším, proč jen někdy) odesílá emaily ze serveru prostřednictvím IP verze 6 a typicky Gmail, tyto emaily zamítne. Někdy ale odešle emaily z IP verze 4 a vše funguje správně. 

Tato anomálie způsobovala určité procento nedoručitelnosti některých emailů a delší dobu jsem netušil jak je to možné. Nicméně existuje vyplynulo z toho několik pravidel, které je pro 100% doručitelnost nutné dodržet. Jsou to zejména tyto:

1) Správné nastavení DNS

Buď v DNS u domény vždy uvádět AAAA adresu na které doména hostuje a nebo v DNS uvést MX záznam se shodnou IPv4 a IPv6 adresou.2) Správné nastavení DNS TXT SPF záznam

v=spf1 a mx ~all

Díky tomuto nastavení je nahlédnuto v DNS jak do A záznamu, tak také do AAAA záznamu, které určuje direktiva "a" v SPF záznamu jako povolené odesílatele. Současně se prověří A i AAAA záznam MX serveru.

Vynucení komunikace pouze na úrovni IPv4

V Linuxu je možné vynutit odesílání emailů pouze na úrovni IPv4 velmi jednoduše. Stačí v souboru /etc/postfix/main.cfg následující řádek:

inet_protocols = all

následujícím způsobem..

inet_protocols = ipv4

a restartovat POSTFIX

postfix reload

následně můžeme nahlédnout, zda POSTFIX funguje správně..

service postfix status

a také je vhodné po odeslání testovacího emailu prohlédnout /var/log/mail.log jestli emaily odešly bez problémů.